Onderwijs


Van kinderdagverblijven tot universiteiten, van regulier onderwijs tot bijzonder onderwijs. Elke locatie vraagt om een eigen aanpak van schoonmaak. VLC Facilitair is gespecialiseerd op het gebied van het aanbesteden voor onderwijsinstellingen.

Instellingen die met overheidsgeld worden bekostigd, zoals onderwijsinstellingen, zijn verplicht om opdrachten met een bepaalde omvang Europees aan te besteden. Ieder bedrijf uit de Europese Unie moet in principe mee kunnen dingen naar zo’n opdracht. De zogenaamde drempelbedragen, waarboven Europees aanbesteed moet worden, worden elke twee jaar opnieuw door de EU vastgesteld.

Aangezien veel kinderdagverblijven en onderwijsinstellingen verenigd zijn in een stichting of scholengemeenschap komen zij met de inkoop van leveringen en diensten al snel boven het bepaalde drempelbedrag. Veel van onze relaties zien op tegen Europese aanbesteden. 
Aan de hand van uw facilitaire behoeften en de eisen en wensen van de aanbestedingsstrategie maken wij een bestek. Afhankelijk van de gekozen procedure voeren wij ook de aanbesteding voor u uit. Wij beoordelen de ingekomen offertes en geven u een passend advies. Hiermee bent u verzekerd van een goed, onafhankelijk inkooptraject, conform de geldende Europese richtlijnen.